[1]
Dahlerup, T. 1984. Helsingør Stadsbog 1554-55, 1559-60 og 1561-65. Rådstueprotokol og bytingbog. Ældre Danske Rådstueprotokoller og Bytingbøger. Udg. ved Karen Hjorth i samarbejde med Erik Kroman. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1981. 591 s. Historisk Tidsskrift. 14, (jan. 1984).