[1]
Mogensen, C. 1978. Fink, Troels: H. P. Hanssen som minister i regeringen Zahle 1919. Udg. af Institut for Grænseregionsforskning, Åbenrå 1977. 64 s. Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1978).