[1]
Rikke, - og Olsen, O. 1976. H. Hellmuth Andersen, P. J. Crabb og H. J. Madsen: Århus Søndervold, en byarkæologisk undersøgelse. Jysk arkæologisk Selskabs skrifter, bind IX, København 1971. 337 s., indb. 161 kr. Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1976).