[1]
Sode-Madsen, H. 1976. Ann-Katrin Hatje: Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen. I serien: Sverige under andra världskriget. Allmänna Förlaget, Stockholm, 1974. 284 s. Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1976).