[1]
Chr. Manniche, J. 1976. Studier i Historisk Metode IX. Historikeren og Samfundet. Foredrag ved Nordisk Fagkonferense for historisk metodelære på Kollekolle 6.-10. maj 1973. Universitetsforlaget, Oslo, 1974. 134 s. Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1976).