[1]
Steen Jensen, J. 1976. Karol Mieszkowski: Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Poczatki kancelarii biskupiej (Studier over 1200-tals dokumenterne fra domkirken i Krakow. Fremkomsten af det biskoppelige kancelli). Russisk og fransk resumé. Polska Akademia Nauk - Oddzial w Krakowie, Prace Komisji Nauk Historycznych nr. 34. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdansk 1974. Ossolineum. 162 s., 8 tavler. 40 zloty (ss). Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1976).