[1]
Ladewig Petersen, E. 1975. J. den Tex: Oldenbarnevelt I—11. Cambridge, at the University Press 1973. xii + 760 s., ill. £21.00. Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1975).