[1]
Vammen, H. 1975. Betænkninger fra Christian VIII’s tid om styrelsen af det danske monarki. Udg. ved Niels Petersen af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. København 1969. LX + 398 s., 1 tvl. 30 kr. Indb. 36 kr. Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1975).