[1]
Jensen, B. 1974. Skandinavskij sbornik XVIII. Tartuskij gosudarstvennyj universitet. Tallin, izdatel’stvo »Éésti raamat«, 1973. 284 s. 1.60 rubler. (Skrifter om Skandinavien XVIII. Det statslige universitet i Tartu. Tallin, forlaget »Eesti raamat«, 1973). Historisk Tidsskrift. 13, (jan. 1974).