[1]
Skovgaard-Petersen, I. 1973. Jens Heltoft: Jelling og et glemt stednavn. København, C. A. Reitzels forlag, 1972. Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1971. 77 s. Ill. 17,75 kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1973).