[1]
Frandsen, K.-E. 1971. Hans Landberg : Statsfinans och kungamakt. Karl X Gustav inför polska kriget. Studia Historica Upsaliensia XXVIII. Scandinavian University Books. Svenska bokförlaget 1969. 48 s. 16 sv. kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1971).