[1]
Frandsen, K.-E. 1971. Lars Linge: Gränshandeln i svensk politik under aldre Vasatid. Bibliotheca Historica Lundensis XXIII. Lund, Gleerup, 1969. 450 s. 1 kortbilag. 43 sv. kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1971).