[1]
Rasch, A. 1970. Ada Polak: Wolffs & Dorville. Et norsk-engelsk handelshus i London under Napoleonskrigene. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. xvi + 240 s. Ill. 48 no. kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1970).