[1]
Frandsen, K.-E. 1969. 487 s. 50 zlotych (4,25$). Wladyslaw Czaplinski: O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy. (Om Polen i det 17. årh. Problemer og spørgsmål). Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1966.291 s. 25 zl. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1969).