[1]
Sjøberg, E. 1969. Kristen Valkner: Paulus Helie og Christiern II. Karmeliterkollegiets oppløsning. Institutt for Kirkehistorie, Universitetet i Oslo, publikasjon nr. 2. Oslo, Universitetsforlaget, 1963. 142 s. 14,50 no. kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1969).