[1]
Stig Jørgensen, E. 1969. Jørgen Hæstrup: • • • Til landets bedste. Hovedtræk af departeme.ntschefsstyrets virke 1943-1945.1. Udgivet af Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie. København, Gyldendal, 1966. 589 s. 111. 49 kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1969).