[1]
Dahlerup, T. 1967. Finlands äldsta domböcker. II: Dombok for nedre Satakunta 1550-1552, utg. av Riksarkivet ved John E. Roos. Helsinki 1964. 296 s. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1967).