[1]
Skovgaard-Petersen, V. 1967. Håkan Berggren och Göran B. Nilsson: Liberal socialpolitik 1853-84. Två studier. Studia Historica Upsaliensia XVII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. 267 sider. 38 sv. kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1967).