[1]
Dahlerup, T. 1967. Viborg Landstings Dombøger 1616. Sagsreferater og domskonklusioner. Udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland ved Poul Rasmussen. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg, 1965. X+ 390 sider. 18 kr. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1967).