[1]
A. Christensen, C. 1966. Skrifter udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. 1952-1964. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1966).