[1]
Hjelholt, H. 1966. Friedrich Meinecke Werke I-VI. 1957-1962. Historisk Tidsskrift. 12, (jan. 1966).