[1]
Lorenzen, V. 1962. Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. KĂžbenhavn 1957. 349 sider. Historisk Tidsskrift. 11, (jan. 1962).