[1]
RUNQUIST, K. 1952. De medeltida danska jordvarderingsenheterna med sarskild anknytning till guldvardering och skyldtaxation under valdemarstiden1. Historisk Tidsskrift. 11, (jan. 1952).