[1]
S., F. 1938. Omkring 150-Aarsdagen for den store Landbokommissions Nedsættelse udkom De store Landboreformer og Handelsfrihedens. Historisk Tidsskrift. 10, (jan. 1938).