[1]
HJELHOLT, H. 1938. Inkorporationen af den gottorpske del af hertugdemmet Slesvig i aret 1721. En historisk undersogelse. Historisk Tidsskrift. 10, (jan. 1938).