[1]
ved Jan Neiiendam, M. 1938. 2. Frede Bojsen og Grev J. L. Holstein-Ledreborg. Historisk Tidsskrift. 10, (jan. 1938).