[1]
V. Rubow, P. 1936. Vilh. Andersen: Den danske Litteratur i det 18. Aarhundrede (1934). Den danske Litteratur i det 19. Aarhundredes første Halvdel (1924). Den danske Litteratur i det 19. Aarhundredes anden Halvdel (1925—31). Kbh. Historisk Tidsskrift. 10, (jan. 1936).