[1]
STEENSTRUP, J. 1936. Valdemar Sejrs Død og de ved Tronskiftet vedtagne Ændringer i Landets Styrelse. Historisk Tidsskrift. 10, (jan. 1936).