[1]
O. BØGGILD ANDERSEN, C. 1936. Apropos Norgesartikelen i Kong Christian III’s Haandfæstning. Historisk Tidsskrift. 10, (jan. 1936).