[1]
Nyvang, C. 2023. Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1800-35. Museum Tusculanums Forlag, 2012; Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1835-80. Museum Tusculanums Forlag, 2016; Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1880-1914. Museum Tusculanums Forlag, 2019. Historisk Tidsskrift. 123, 1 (jul. 2023).