[1]
Sørensen, A.E. 2021. Det offentlige lønhierarki. En arv fra tjenestemandsreformen af 1969. Historisk Tidsskrift. 120, 1 (maj 2021).