[1]
Lind, G. 2019. Sebastian Olden-Jørgensen: Svenskekrigene. (100 danmarkshistorier). Aarhus Universitetsforlag, 2018. Historisk Tidsskrift. 119, 1 (aug. 2019), 119:1, 276-278.
.