[1]
Nyborg, E. 2019. Middelalderens kirkestruktur 2. Historisk Tidsskrift. 119, 1 (aug. 2019), 119:1, 167-171.
.