[1]
Nygaard, B. 2019. Stefan Arvidsson: Morgonrodnad. Socialismens stil och mytologi 1871-1914. Nordic Academic Press, Lund, 2016. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 575–579.