[1]
Pedersen, J. 2019. Anders Lundkvist: Dansk kapitalisme. Gennembrud, storhed og stagnation. Forlaget Hovedland, Gjern, 2017. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 565–569.