[1]
Møller, J.F. 2019. Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2017. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 556–559.