[1]
Larsen, J.E. 2019. Esbjörn Larsson: En lycklig Mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution. (Opuscula Historica Upsaliensia 52). Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2014. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 552–556.