[1]
Frandsen, K.-E. 2019. Bjarne Stoklund: Læsø Land. Økologi og kultur i et øsamfund 1550-1900. Bind 1: Kvinden og Jorden. Bind 2: Manden og Havet. (Etnologiske studier vol. 15). Museum Tusculanums Forlag, København, 2018. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 545–552.