[1]
Møller, J.F. 2019. Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1787-99. Udg.: Margit Løyland. (Kildeutgivelser fra Riksarkivet 4). Oslo, 2018. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 543–545.