[1]
Hedemann, M. 2019. August Aronsson: Löfte, tvist och försoning – politikens spelregler i 1300-talets Norden. (Studia Historica Upsaliensia 257). Uppsala, 2017. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 523–524.