[1]
Jensen, B.E. 2019. En anmelders selvfabrikerede gåder. En replik til Simon Larsson. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 453–460.