[1]
Køber, J.V. 2019. Kampen om nærdemokratiet. En begrebshistorisk analyse af den danske debat om nærdemokrati i 1970’erne. Historisk Tidsskrift. 118, 2 (aug. 2019), 118:2, 371–400.