[1]
Farbøl, R. 2018. Valter Lundell: Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur. (Studia Historica Lundensia 26). Lunds Universitet, 2017. Historisk Tidsskrift. 118, 1 (jul. 2018), 290-293.