[1]
Lidegaard, B. 2018. Dino Knudsen: The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-82. Routledge, London & New York, 2016. Historisk Tidsskrift. 118, 1 (jul. 2018), 287-290.