[1]
Køber, J. 2018. Else Hansen: Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanum, Rigsarkivet, København, 2017. Historisk Tidsskrift. 118, 1 (jul. 2018), 284-287.