[1]
Netterstrøm, J. 2018. Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016. Historisk Tidsskrift. 118, 1 (jul. 2018), 241-242.