[1]
Tamnes, R. 2018. Sosialistinternasjonalen, transnasjonale relasjoner og funksjonell integrasjon. Historisk Tidsskrift. 117, 2 (mar. 2018).