Tilbage til artikeldetaljer Danske Kongegrave. Bind I-III. Red.: Karin Kryger. (Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker). Museum Tusculanums Forlag, København, 2014. Download Download PDF