Tilbage til artikeldetaljer „... formaalstjenligt, at Kvinder og Mænd ogsaa stilles paa lige Vilkaar med Hensyn til de politiske Valg“. Kvindelig valgret i lyset af samfundsudviklingen og den parlamentariske situation i Danmark 1886-1915 Hent Download PDF