Tilbage til artikeldetaljer Norges fiskeri- og kysthistorie. Hovedred.: Nils Kolle. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720. Red.: Alf Ragnar Nielssen. Bind II: Ekspansjon i eksportfiskeria 1720-1880. Red.: Atle Døssland. Bind III: En næring i omforming 1880-1970. Hent Download PDF